Privacy

Privacyverklaring:

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan:

Ik, de verwerkingsverantwoordelijke ben: Koel-Mediation, Markerichter 9, 7603 GB Almelo, 06-10398105, jan@2parttogether.nl en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator heb ik gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor u werken kan zijn: Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten heb ik gegevens nodig die ik aan u vraag, en/of die ik van de Rechter of het OM krijg. De grondslagen zijn dan dat u mij toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kan ik niet voor u werken, en moet ik in de meeste gevallen mijn werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen heb ik persoonlijke gegevens van u nodig.  De gegevens die ik van u krijg wordt alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van mijn werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de  Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met u is, daar tekent u ook voor. Daarnaast werk ik in een beveiligde omgeving en maak bepaalde berekeningen ( bijvoorbeeld alimentatie) met software van een leverancier die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Met deze leverancier hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij mij, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. Ik bewaar ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al uw gegevens door mij gewist. In de bewaar-periode daarvan kunt u bij mij terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens ik heb, en deze laten verwijderen.

Ik maak voor mijn werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kan ik aan de hand van het kenteken van uw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken.

Ik werk niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door mij niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met mij op.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen      

•       Gegevens die u aan mij toevertrouwt worden, dus niet in de cloud bewaard.

•       Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

•       TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

•       DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat u uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

•       DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkom ik dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

•       Ik gebruik op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.

Ten slotte: Mocht u ondanks mijn uitleg of oplossing denken dat ik niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. autoriteitPersoonsgegevens.nl.                                                

 

Koel-Mediation                                     2parttogether

Familiemediation,  scheidingsmediation en conflictbemiddeling.