is een soort van conflictbemiddeling waarbij jullie onder begeleiding van mij als mediator tot oplossingen komt waar je zelf vaak alleen niet uit komt. Daarbij ben ik neutraal en onpartijdig. Dat betekent dat jullie zelf in alle vrijheid je autonome beslissingen kunt nemen over je eigen conflict. 

De beslissingen die jullie zelf genomen hebben worden aan het eind van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant en door jullie beide ondertekend. Deze zijn meestal van hogere kwaliteit dan beslissingen die door een ander, voor jullie, genomen worden.


• Mediation is onpartijdig
• Mediation is vrijwillig
• Mediation is vrijblijvend
• Mediation is vertrouwelijk
• Mediation is zoeken naar eigen oplossingen
• de mediator is onpartijdig
• de mediator is neutraal
• de mediator is faciliterend
• de mediator zorgt voor een veilige omgeving
• de mediator ondersteunt
• Mediation voorkomt vechtscheidingen
• Mediation is korter en dus goedkoper dan een gang naar de rechter

Voorwaarden voor mediation:

  • U wilt beiden het conflict snel oplossen;
  • U wilt beiden in alle vrijheid zelf beslissingen kunnen nemen vwb het probleem (zelfbeschikking) (geen rechter of arbitrage);
  • U bent beiden bereid zich actief in te zetten om het conflict op te lossen (commitment);
  • U bent beiden bereid u vooraf te verbinden tot geheimhouding.

Wanneer geen mediation?

  • U wilt een principiële uitspraak van rechter of arbiter over een juridisch punt;
  • U heeft belang bij een openbare uitspraak;
  • U heeft al eerder een mediation gedaan en deze is op niets uitgelopen. 

 


 

Koel-Mediation                                     2parttogether

Familiemediation,  scheidingsmediation en conflictbemiddeling.