Wat kost Mediation


Mediation dient bereikbaar te zijn voor iedereen, daarvoor is het belangrijk te weten wat uw inkomen is.


Valt uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens komt u in aanmerking voor een zogenaamde "toevoeging". Deze toevoeging moet worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat kunt u niet zelf maar dat doe ik als MfN-registermediator voor u. Ik sta bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven. 

Indien u in aanmerking komt voor deze toevoeging wordt van u wel een eigen bijdrage gevraagd. Deze bedraagt  54,= of € 107,= (dit is afhankelijk van burgerlijke staat en inkomen). Dit betaalt u dan voor het hele traject en niet per uur!

Wanneer komt u in aanmerking voor een toevoeging? 

Als uw inkomen lager is dan € 38.600,= (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen met minderjarig(e) kind(eren), of € 27.300,= (voor alleenstaanden) komt u in aanmerking voor een toevoeging. (peiljaar, 2 jaar voor aanvraag toevoeging). U heeft geen recht op deze gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in het peiljaar meer was dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen van €25.000,= voor alleenstaanden en eenoudergezinnen en €50.000,= voor gehuwden en samenwonenden.                             (zie ook: http://www.rvr.org/)  


Kosten zonder toevoeging

Als uw inkomen hoger is dan de toevoegingsgrens is het uurtarief € 75,= per persoon, exclusief Btw, waarbij u rekening moet houden met een gemiddelde duur van de mediation tussen 2 en 8 uur in sessies van maximaal 2 uur.

Verder zijn er nog een aantal kosten waar u rekening mee moet houden, zoals: 

  • indienen echtscheidingsconvenant bij de rechtbank, 
  • griffierecht en 
  • uittreksel van de gemeente

Ook kunt u in overleg een totaalprijs met mij afspreken. 


 

Koel-Mediation                                     2parttogether

Familiemediation,  scheidingsmediation en conflictbemiddeling.